Webbsajten för den officiella Scientologi-kyrkan: Drogfri värld, information om missbruk av alkohol, droger och läkemedel, fakta, förebyggande åtgärder

ANTIDROG
EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE DROGINFORMATIONSKAMPANJ OCH DROGFÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Var 12:e sekund experimenterar ytterligare ett barn i skolåldern med droger för första gången – en bister påminnelse om hur utbrett drogmissbruk är bland ungdomar.

För att bekämpa denna epidemi sponsrar Scientologi-kyrkan den största icke-statliga antidrog-kampanjen i världen i syfte att informera om droger och förebygga drogmissbruk. Det har slutgiltigt bevisats att när ungdomar får veta sanningen om droger – saklig information om vad droger är och vad de gör – minskar droganvändningen i motsvarande grad. Statistiska undersökningar visar att kampanjen Drogfri värld hittills har styrt bort 500 000 ungdomar från att börja med sällskapsdroger ... eller värre.

Fortfarande finns det dock mycket kvar att göra. Sålunda erbjuder Scientologi-kyrkan sina publikationer (som varken innehåller eller förespråkar Scientologi) till likasinnade antidrog-organisationer, myndighetsinstitutioner, medborgargrupper och skolor. Detta material omfattar serien Sanningen om droger – 13 pedagogiska häften – som tar upp de populäraste drogerna och presenterar dem på ett rättframt sätt för att informera ungdomar om drogernas faktiska verkningar.

Det finns också en studieguide, en aktivitetshandledning och ett klassrumspaket för pedagogen. Detta material förser lärare, polis och olika samhällsgrupper med effektiva verktyg för att undervisa ungdomar och ge dem möjlighet att fatta korrekta beslut om droger.

Slutligen finns en nyligen publicerad 90 minuter lång dokumentärfilm som medföljer och kompletterar Sanningen om droger-häftena.Varje filmkapitel ger en ingående bild av en viss drog, berättat av dem som överlevde sitt beroende.

Totalt sett utgör kampanjen Drogfri värld ett enormt steg i riktning mot att fostra en generation som kommer att förbli fri från drogmissbrukets ödeläggelse.

Drug Free World