Webbsajten för den officiella Scientologi-kyrkan: Videor, frivilligorganisationer, humanitära program, samhällsservice

VERKSAMHET OCH PROGRAM
EN INTRODUKTION

Den globala förödelse och det mänskliga lidande som orsakas av drogmissbruk, analfabetism och moraliskt förfall – för att inte tala om naturkatastrofer och de katastrofer som människan orsakat – är uppenbar. Detta hotar att slita sönder den sociala strukturen och har i många delar av världen orsakat skador som aldrig går att reparera.

Vad som alltför tydligt saknas i kampen mot dessa fruktansvärda scenarier är effektiva lösningar. Av denna anledning utvecklade L. Ron Hubbard under alla årtiondena av sin forskning om sinnet och anden metoder med vilka man kan hantera de kriser som hotar vår värld.

För att få dessa lösningar i bruk har Scientologi-kyrkan sponsrat permanenta centrer som fungerar som ”genereringsanläggningar” som sätter igång storskaliga rörelser för att förbättra moraliska värden, läs- och skrivkunnighet, förebygga drogmissbruk och rehabilitera missbrukare.

Dessutom, och för att förverkliga Scientologins större humanitära mål, har kyrkan skapat lättillgängliga, lättförståeliga multimedia verktyg som snabbt kan distribueras, i syfte att öka folks medvetenhet och informera och aktivera miljontals människor.

Resultatet: Scientologi-kyrkans revolutionerande samhällsförbättrings- och humanitära program. Dessa program är helt unika, obestridligen de absolut främsta inom sina områden och – vilket är viktigast – de är effektiva.

 

EN RÖST FÖR MÄNSKLIGHETEN » Verklig hjälp • Verkliga resultat

Drogmissbruk och kriminalitet, intolerans och omänsklighet, katastrofer, både naturliga och skapade av människan genomsyrar och förnedrar alla delar av samhället. Dessa frågor är så skrämmande att insatser för att undanröja dem alltför ofta överskuggas av ansträngningar att enbart begränsa skadan.

Mer