Roman utnyttjar sin tid på ett kreativt sätt hemma genom att vässa sina konstnärliga färdigheter med onlinelektioner i att rita. Han är ett bevis på att konstnärlig talang inte bara är något man föds med, det är något som alla kan utveckla och utmärka sig på genom studier och övning.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.