Claudia förbereder sig inför att flyga fram genom skyarna när hon arbetar på att få sin pilotlicens. Man skulle kunna säga att hon börjar på marknivå och lyfter därifrån. Att lära sig allt om de olika flygplanen och deras förmågor är en del av hennes preliminära studier. Oavsett om man studerar för att lyfta från marken eller om man håller sig fast förankrad i ett visst ämne, kan man lära sig vad som helst genom att använda verktygen från kursen Studieteknologin i Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.