Den unga konstnären Alisa är sin egen musa. Hon finslipar sina skissfärdigheter eftersom hon inspirerar sig själv att skapa. Drivkraften att kommunicera genom att rita är vad konstnärligt skapande handlar om. Och ämnet skapande är ett avgörande begrepp som tagits från boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.