SCIENTOLOGI-KYRKOR
VÄRLDEN ÖVER

Scientologin genomgår för närvarande sin största expansionsfas någonsin, och i spetsen går nya ideala organisationer som har öppnats i huvudstäder och kulturcentra världen över.

SCIENTOLOGI ORGANISATIONER NÄRA DIG

Test Center

Los Angeles, CA
Church of Scientology Information Center
6724 Hollywood Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 953-3485

Learn More

Ideal Church

Los Angeles, CA
Church of Scientology of Los Angeles
4810 W Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90027
(323) 953-3200

Learn More


FLAG LAND BASE

Ingenstans är Scientologi-religionens tillväxt mer uppenbar än vid Flag, dess andliga högkvarter i Clearwater, Florida. För att se till att den viktigaste av Scientologins religiösa fristäder fortsätter att tillgodose den växande efterfrågan på dess tjänster, omfattar nu vad som började med en enda fastighet år 1975 idag ett komplex på cirka 50 byggnader inom en åttakilometers radie, med en yta på sammanlagt omkring tvåhundratusen kvadratmeter. LÄS VIDARE »


MOTORFARTYGET FREEWINDS

Freewinds inledde sin tjänst som religiös fristad för Scientologi-kyrkan 1988. Det 140 meter långa motorfartyget erbjöd en störningsfri miljö där församlingsmedlemmar kunde studera och uppleva de högsta nivåerna av andlig vägledning som finns inom religionen Scientologi. LÄS VIDARE »