L. RON HUBBARD
Grundare av Dianetics & Scientology

Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levt? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 12 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar om Dianetics och Scientology, står som svar på det första kriteriet.

VAD ÄR SCIENTOLOGY?

Scientology är en religion i dess högsta betydelse, för den hjälper till att bringa människan till total frihet och sanning. Grundsatserna i Scientology är dessa:

Du är en odödlig andlig varelse.

Dina erfarenheter sträcker sig betydligt längre än en enda livstid. Och dina förmågor är obegränsade, om än icke förverkligade i nuet.

Vidare är människan i grunden god. Hon försöker överleva. Och hennes överlevnad beror på henne själv och hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum.

DAVID MISCAVIGE:
Vid rodret för Scientologys explosiva tillväxt

David Miscavige är Scientology religionens kyrklige ledare. I egenskap av styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC) har han det yttersta ansvaret för att se till att L. Ron Hubbards Dianetics och Scientology teknologier tillämpas på ett standardmässigt och oförvanskat sätt och för att hålla Scientology fungerande.