Fel sak att göra är ingenting

Fel sak att göra är ingenting

I en värld som snabbt går mot ett osäkert öde, hur kan en ensam individ ha kontroll över sitt eget öde? Måste han stillatigande vänta på nästa oförutsedda slag? Eller skall han sträva efter att till vilket pris som helst och genom vilken plan som helst försöka säkra framtiden för dem han älskar och det samhälle han lever i? L. Ron Hubbards oförglömliga svar på sådana frågor avslöjar hur vi kan garantera vår framtida överlevnad. Read More 

buy
$15 USD
Antal
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Compact Disc
Lectures:
1

Videos

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_wrong_title

More About Fel sak att göra är ingenting

Här befinner vi oss i det här samhället omgivna av en massa människor som säger: ”Ah, nåja, det är inget jag kan göra åt det.” Men det framstår klart för mig att det här är och tycks vara en situation som man inte kan säga så om. För första gången står vi ansikte mot ansikte med faktumet att – det absoluta faktumet – att exakt fel sak att göra är ingenting. – L. Ron Hubbard

Hur kan en ensam individ styra sitt eget öde i en värld full av oförutsägbara krafter som rusar huvudstupa mot en osäker framtid? Hur kan han säkra sin familjs trygghet, sin grupps framgång och sin nations säkerhet?

Måste han stillatigande vänta på nästa oförutsedda slag vilket kanske blir början till slutet på hans drömmar och strävanden? Eller skall han sträva efter att till vilket pris som helst och genom vilken plan som helst försöka säkra framtiden för dem han älskar och det samhälle han lever i?

Här har vi så L. Ron Hubbards oförglömliga svar på sådana frågor. Det han avslöjar är inte bara den princip som markerar skillnaden mellan framgång och misslyckande inom livets alla områden utan det är också en grundläggande sanning som kan garantera vår framtida överlevnad som individer, grupper, nationer och mänskligheten i sin helhet.