Spel

Spel

Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet är ett spel. Här har vi inte bara kunskapen att spela och vinna det spel man själv har valt, utan också hur man hjälper andra till bättre spel. Read More 

buy
$15 USD
Antal
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Compact Disc
Lectures:
1

Videos

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_game_title

More About Spel

Vad är ett spel? Ett spel är en aktivitet som en eller flera individer ägnar sig åt för att bevara sitt intresse för kommunikation i livet. – L. Ron Hubbard

Vad är liv?

Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Efter att ha undersökt existensens alla sidor och beståndsdelar kom han fram till en på det hela taget förvånande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över alla livets olika fenomen.

Livet är ett spel.

I denna föreläsning förklarar L. Ron Hubbard varför livet bäst förstås genom att likna det vid ett spel, varpå han definierar både dess förutsättningar och dess villkor och visar att de följer reglerna för vilket spel som helst. Därför att oavsett vilket, var eller hur en individ spelar existensens spel – och oavsett om han har gått med på att spela eller inte – dessa regler är alltid desamma. Och med allt det som L. Ron Hubbard radar upp ger han en fullständigt ny förståelse av allt det som mänskligt beteende består av. Här har vi inte bara kunskapen att spela och vinna det spel man själv har valt, utan också hur man hjälper andra till bättre spel.