Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap

Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap

Detta är berättelsen om hur L. Ron Hubbard upptäckte det reaktiva sinnet och utvecklade metoderna för att bli av med det. Den skrevs ursprungligen för en nationell tidning och publicerades för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. – den gav upphov till en folkrörelse som praktiskt taget över en natt spred sig som en löpeld sedan boken hade publicerats. Här är således såväl grunderna i Dianetik som den enda berättelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet. Och således fullbordandet av människans 10 000-åriga sökande.

Read More 

buy
$20 USD
Antal
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Paperback
pages:
224

Andra format:

Audiobook CD $25 USD
Hardcover $30 USD

Videos

Informational

Dianetics: The Evolution of a Science

Excerpt

Dianetics: The Evolution of a Science Audio Excerpt

More About Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap

Boken skrevs och publicerades i nationella tidskrifter för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Här är L. Ron Hubbards egen berättelse om hans forskning och den två decennier långa resan fram till upptäckten av det reaktiva sinnet.

Utvecklandet av en vetenskap är den enda bok som innehåller en beskrivning av:

  • Hur den optimala datamaskinen – sinnet – fungerar
  • Hur L. Ron Hubbard upptäckte Grundpersonligheten
  • Hur Existensens dynamiska princip – ÖVERLEV! – först isolerades
  • Hur felaktiga svar kommer in i sinnet och hålls nere, vilket ger fler felaktiga svar
  • Varför det verkar finnas ”demoner” i sinnet
  • Hur engrammet upptäcktes
  • Hur Dianetikens tekniker utvecklades

Detta är orsaken till att Utvecklandet av en vetenskap är historien om det största äventyret av dem alla – det utforskande som ledde fram till upptäckten av det reaktiva sinnet och teknologin för hur man besegrar det. Han skrev boken så att du skulle få veta.