Aberration och hur man hanterar den

Aberration och hur man hanterar den

Den sviker individers ljUSA:ste förhoppningar, splittrar familjer, den skapar tumult i organisationer och kastar nationer in i kaos. Vilket elakartat frö gror i det mänskliga sinnet som inte bara hindrar individer från att ”tänka rätt” utan tvingar dem att agera på sina irrationaliteter? I och med att man fann fröet till förstörelse som så länge legat gömt i det mänskliga sinnet, kan individer, grupper, nationer och hela civilisationen bli befriade från aberrationens bittra konsekvenser. Read More 

buy
$15 USD
Antal
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Compact Disc
Lectures:
1

Videos

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_abberation_title

More About Aberration och hur man hanterar den

Jag ska nu tala med er om vad aberration är. Aberration. Det betyder exakt vad det säger. Aberration. Det betyder att någonting inte går rakt. Det är i grund och botten ett optiskt uttryck, aberration, som gled över på området sinnet. – L. Ron Hubbard

Den sviker individers ljUSA:ste förhoppningar, splittrar familjer, den skapar tumult i organisationer och kastar nationer in i kaos.

Vilket elakartat frö gror i det mänskliga sinnet som inte bara hindrar individer från att ”tänka rätt” utan tvingar dem att agera på sina irrationaliteter? Människans misslyckande under årtusenden med att hitta orsaker till aberration har kostat oräkneligt mycket i personlig olycka och förstörda liv.

Men om svaret kunde hittas skulle horisonterna vidgas oändligt. Individer skulle kunna uppnå den bestående framgång de önskar. Familjer skulle blomstra, vara enade och starka. Grupper och organisationer skulle nå nya höjder av välmåga. Nationer skulle lysa, de skulle förstå att de inte längre behövde lösa konflikter med våld och krig. Och till och med den mänskliga gemenskapen skulle kunna utvecklas från en poetisk dröm till verklighet.

Med isolerandet av fröet till förstörelse som så länge legat gömt i det mänskliga sinnet, har vi här således kunskapen att faktiskt nå dessa mål. Individer, grupper, nationer och själva civilisationen kan bli befriade från aberrationens bittra konsekvenser. Svaret ligger i upptäckten av den tidigare okända mentala intrycksbilden, och med hjälp av allt som upptäckts genom detta, finns möjligheten till en bättre värld för alla.