Ett postulat från en gyllene tidsålder

Ett postulat från en gyllene tidsålder

Här är den märkliga berättelsen om hur en man, den atenske statsmannen Perikles, föreställde sig en bättre framtid för mänskligheten – en framtid fri från tyranni. Och för att fullt ut kunna uppnå denna bättre framtid, har vi här L. Ron Hubbards personliga historia om hur han höll sina upptäckter om det mänskliga sinnet utom räckhåll för ett modernt tyrannis ok. Och som resultat av det hur dagens individer kan uppnå en nivå av personlig frihet som aldrig tidigare har varit möjlig. Read More 

buy
$15 USD
Antal
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Compact Disc
Lectures:
1

Videos

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_postulate_title

More About Ett postulat från en gyllene tidsålder

Tyrannier sås i tider när ingen är speciellt på sin vakt; då alla har en mättad mage, då allting är lugnt, då inte mycket syns på ytan. Och sedan dyker tyranniet upp och blir mycket tydligt när individer, som blir lite hungrigare, lite mindre upptagna av produktion, plötsligt märker att det finns någon som säger att de inte får tala, någon som säger att de inte får ha åsikter. – L. Ron Hubbard

Att övervinna tyranni är att vinna frihet som folk, nation och till och med mänsklighet. Men för att helt kunna dra fördel av sin frihet, måste varje man och kvinna också vara fria – som individer.

När det gäller frihet som nation har vi här den anmärkningsvärda historien om hur en man, den atenske statsmannen Perikles, föreställde sig en bättre framtid för mänskligheten – en framtid fri från tyranni. Således utvecklades en princip som ligger nära den moderna civilisationens kärna – mer specifikt, att den enskilda medborgaren har rätt till sina egna åsikter, rätt att höras, samt rätt till kunskap och till att medverka i landets styre. Här finns dessutom, allteftersom nya tyranner träder fram och hotar dessa rättigheter, ett avgörande meddelande för vår tid och alla tider.

Men också, för att fullt ut kunna uppnå denna bättre framtid, har vi här L. Ron Hubbards personliga historia om hur han höll sina upptäckter om det mänskliga sinnet utom räckhåll från de moderna tyrannernas ok, och som resultat av det hur dagens individer kan uppnå en nivå av personlig frihet som aldrig tidigare har varit möjlig.

Här har vi alltså hur mänskligheten till slut kan skörda de fullständiga vinsterna från ett magnifikt arv som har betytt frihet under mer än 2 000 år.