Den officiella Scientologi-kyrkan: L. Ron Hubbard, Dianetik, Vad är Scientologi?, Böcker, Trossatser, David Miscavige

SCIENTOLOGI IDAG

Scientology Church Opens Doors to a Tri-State Welcome

The Church of Scientology Greater Cincinnati celebrated the opening of its expansive new home Saturday, February 25. The inauguration was attended by more than a thousand Scientologists and state, county and city officials.

läs vidareL. RON HUBBARD
Grundaren av Dianetik och Scientologi

Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång, nämligen: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levat? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 12 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar om Dianetik och Scientologi, står som svar på det första kriteriet.

För mer information, besök: www.lronhubbard.org

 

VAD ÄR SCIENTOLOGI?

Scientologi är en religion i ordets sanna betydelse, eftersom den hjälper till att bringa människan till total frihet och sanning. De väsentliga grundsatserna i Scientologi är:

Du är en odödlig andlig varelse.

Dina erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid. Din förmåga är obegränsad, även om den för närvarande inte har förverkligats.

Dessutom är människan i grunden god. Hon strävar efter att överleva. Och hennes överlevnad hänger på henne själv, hennes medmänniskor och hennes uppnående av gemenskap med universum.

Ta reda på mer

DAVID MISCAVIGE:

Vid rodret för Scientologins explosiva tillväxt

David Miscavige är Scientologi-religionens kyrklige ledare. I egenskap av styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC) har han det yttersta ansvaret för att se till att L. Ron Hubbards Dianetik- och Scientologi-teknologier tillämpas på ett standardmässigt och oförvanskat sätt och för att hålla Scientologin fungerande.

Ta reda på mer