Scientology: The Fundamentals of Thought

Svaren på livets frågor – i bild

Boken Scientologi: Tankens grunder, är det rekommenderade första steget till att förstå Scientologins grundläggande teori och principer. Denna film utforskar varje kapitel och förhöjer varje aspekt av boken som ett visuellt begrepp. Begreppen i varje kapitel har markerats i dessa förhandsvisningar. Njut av den spännande resan in i dig själv.

Handlingscykeln som avslöjar vad som ligger bakom den kontinuerliga cykeln av skapande, överlevnad och förstörelse – en cykel som verkar oundviklig i livet, men som bara är en skenbarhet.

Existenstillstånden som omfattar allt liv och all levnad – och genom vilka man verkligen kan vara.

De åtta dynamikerna i vilka allt liv är indelat och genom vilka man kan lösa gåtan om sin egen existens.

Triangeln affinitet, verklighet och kommunikation som avslöjar och förklarar de bakomliggande principerna för mänskliga relationer.

Den egentliga anledningen som besvarar frågorna om ”vad allt handlar om” och som ger de verkliga beståndsdelarna i överlevnad, lycka och själva livet.

Människans delar en uttömmande beskrivning av ande, sinne och kropp – deras struktur och inbördes förhållande hos varje individ.