UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – KOSTNADSFRIA HÄFTEN OCH INFORMATIONSPAKET

Gör ditt val nedan.

Häftet Berättelsen om mänskliga rättigheter

Detta illustrerade häfte innehåller en förkortad version av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna för äldre ungdomar och vuxna, tillsammans med en introduktion, en kort historia om ämnet och ett urval av citat från välkända människorättsförkämpar.


Häftet Vad är mänskliga rättigheter?

En illustrerad guide för barn som förklarar mänskliga rättigheter – med var och en av de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, skrivna på ett lättförståligt sätt.


Att lära sig sina rättigheter – informationspaket med dvd

För dem som vill göra något åt att förverkliga mänskliga rättigheter för hela mänskligheten, innehåller denna handlingssats verktygen för att göra det. Den innehåller exakta steg för att höja folks medvetenhet om mänskliga rättigheter i varje område, och innehåller dessutom en dvd med 30 infobudskap som illustrerar var och en av de 30 artiklar som ingår i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

BESTÄLL MATERIALET
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Det här fältet behöver fyllas i.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@scientology.net. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.