What are Human Rights? Booklet

WHAT ARE HUMAN RIGHTS? BOOKLET

An illustrated guide for children that explains human rights, with each of the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights, written in easy-to-understand language.

ORDER YOUR
FREE MATERIALS
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

Fill out the form below to receive your FREE materials.

* Det här fältet behöver fyllas i.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@scientology.net. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.