Vad är Scientologi?

VAD ÄR SCIENTOLOGI?

Scientologi: Scio (latin) ”att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och logos (grekiska) ”studiet av”. Scientologi betyder således ”att veta hur man vet”.

Scientologi är en religion i det tjugoförsta århundradet. Den består av en omfattande mängd kunskap som bygger på vissa grundläggande sanningar, varav den främsta är: människan är en andlig varelse i besittning av förmågor som sträcker sig långt bortom vad hon normalt föreställer sig. Förutom att hon besitter förmågan att lösa sina egna problem, nå sina mål och uppnå varaktig lycka, kan hon även uppnå nya höjder av medvetenhet, höjder som hon kanske aldrig ens i sina vildaste drömmar kunnat föreställa sig.

I en eller annan form har alla stora religioner hyst en förhoppning om andlig frihet – ett tillstånd fritt från materiella begränsningar och bedrövelser. Frågan har dock alltid varit densamma: Hur uppnår man ett sådant tillstånd, i synnerhet medan man fortfarande lever mitt i ett hektiskt och ofta överväldigande samhälle?

Även om livet kan tyckas ge upphov till en stor mängd problem, vidhåller Scientologin att lösningarna på dessa problem i grunden är enkla och inom räckhåll för varje människa. Det må vara svårigheter med kommunikation eller relationer med andra människor, eller en gnagande osäkerhet, misströstan eller dåligt självförtroende – vad det än gäller, äger varje människa en inneboende möjlighet att frigöra sig från dessa och många andra bekymmer.

Scientologin erbjuder en väg till större frihet.