Vad är International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP)?

VAD ÄR INTERNATIONAL HUBBARD

ECCLESIASTICAL LEAGUE OF PASTORS (I HELP)? 

International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP) skapades för att bistå auditörer som levererar religiösa tjänster i fältet, alltså utanför de organiserade kyrkorna.

Det internationella huvudkontoret för I HELP ligger i Los Angeles, Kalifornien. Det tillhandahåller planering, samråd och riktlinjer genom omfattande kampanjer, i syfte att göra fältauditering och medlemskap av I HELP ännu mer populärt. Det håller medlemmarna informerade genom nyhetsbrev och informationstrycksaker som distribueras till kontinentala I HELP-kyrkor. I HELP International överlägger också med dessa kyrkor så att de kan ge bättre service till I HELP-medlemmar i området.