Vad är Scientologi-kyrkan?

VAD ÄR SCIENTOLOGI-KYRKAN?

Scientologi-kyrkan är en världsomfattande religion med över 8600 kyrkor, missioner och närstående grupper med miljontals medlemmar i 165 länder. Kyrkan är globalt erkänd för att stödja några av världens mest framgångsrika samhällsförbättrande program.

Scientologi-kyrkan är utformad som en kyrklig struktur som förenar och koordinerar en mångfald olika religiösa verksamheter, inte bara Scientologins religiösa tjänster och utövningar, utan också försvar och spridning av läran, produktion och disseminering av religiöst material, organisation av nationella och internationella religiösa sammankomster, missionsverksamhet, samordning av utåtriktad verksamhet och samhällsförbättrande verksamhet som stöds av kyrkan, kyrklig förvaltning, vidarebefordran av kommunikation och många andra funktioner. Således är Scientologins religiösa gemenskap enad både genom gemensamma trossatser och religiöst bruk och en organisatorisk form som är unikt anpassad för dess religiösa syfte.