Το Σύμβολο της Σαηεντολογίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Σύμβολο της ΣαηεντολογίαςΤο S σημαίνει απλώς Σαηεντολογία.

Το χαμηλότερο τρίγωνο ονομάζεται Τρίγωνο ARC (προφέρεται με τα αγγλικά γράμματα Α, R, C. Το Α συμβολίζει τη Στοργή (Affinity) το R την πραγματικότητα (Reality) και το C την επικοινωνία (Communication). Αυτοί οι τρεις αλληλεξαρτώμενοι παράγοντες όταν συνενώνονται αποτελούν την Κατανόηση και εκφράζονται ως ένα τρίγωνο. Το τρίγωνο του ARC αποτελεί θεμελιώδη αρχή της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

Η πρώτη γωνία του τριγώνου είναι η στοργή, η οποία είναι ο βαθμός της συμπάθειας ή η αγάπη ή η έλλειψή της.Η πραγματικότητα είναι η δεύτερη γωνία και είναι, ουσιαστικά, συμφωνία.Η τρίτη γωνία του τριγώνου είναι η επικοινωνία, που ορίζεται ως η ανταλλαγή ιδεών ή αντικειμένων ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι αλληλεξαρτώμεναΑν δεν υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αρέσκειας, καθώς και κάποια βάση συμφωνίας, δεν υπάρχει επικοινωνία.Χωρίς επικοινωνία και κάποια βάση συναισθηματικής ανταπόκρισης, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου πραγματικότητα.Χωρίς κάποια βάση για συμφωνία και επικοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου στοργή.Και όταν μία γωνία του τριγώνου είναι ανεβασμένη και οι άλλες δύο γωνίες ανεβαίνουν εξίσου.

Το ανώτερο τρίγωνο στο σύμβολο της Σαηεντολογίας λέγεται τρίγωνο του K-R-C.Το σημείο Κ αντιστοιχεί στη λέξη knowledge (γνώση), το R στη λέξη responsibility (υπευθυνότητα) και το C στη λέξη control (έλεγχος).Αυτά τα τρία στοιχεία είναι αλληλεξαρτώμενα όπως ακριβώς και τα σημεία του Τριγώνου του ARC.Όταν η μία γωνία αυξάνεται, αυξάνονται επίσης και οι άλλες δύο. Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1952.