VÄGEN TILL LYCKA: Återupprättande av den mänskliga gemenskapen

VÄGEN TILL LYCKA:
ÅTERUPPRÄTTANDE AV DEN MÄNSKLIGA GEMENSKAPEN

L. Ron Hubbards Vägen till lycka består av 21 levnadsregler som alla grundar sig på det faktum att ens överlevnad hänger på alla andra människors överlevnad – och om inte andra överlever, kan man varken uppnå lycka eller glädje.

Under årtiondena sedan häftet skrevs har cirka 85 miljoner exemplar gått från hand till hand och inspirerat en rörelse som denna värld aldrig har sett maken till. Men mot bakgrund av allt annat som detta häfte kunde åstadkomma gick David Miscavige 2003 i spetsen för etableringen av Vägen till lycka-stiftelsens internationella huvudkontor i Glendale, Kalifornien.

Här lär sig lärare, personer i chefsställning i företag, lagstiftare och dignitärer hur man inför Vägen till lycka, till nytta för sina närområden, företag och länder. För att tillgodose den ständigt ökande efterfrågan, möjliggör huvudkontorets ”print-on-demand”-anläggning tryckning av häftet i vilken kvantitet som helst och på vilket av de 95 språken som helst.

För att illustrera häftets levnadsregler sponsrade Scientologi-kyrkan produktionen av en motsvarande serie infoannonser och att dessa sändes i tv. Dessa videor presenteras i samma anda som häftet, som är en vägkarta till ett lyckligare liv genom moraliska värderingar som medkänsla och omtanke, vilka alla människor i ett civiliserat samhälle uppskattar högt. Dessutom distribueras lärarhandledningen och utbildarmaterialet över hela världen och tillhandahålls på begäran som ett komplement till bruket av infoannonsvideorna i klassrummet.

Därefter producerades en film baserad på den oavkortade Vägen till lycka-boken. När de 21 levnadsreglerna beskrivs i filmen blir de levande och förmedlar tydligt innebörden i häftet och hur absolut nödvändigt det är med moraliska värderingar, inte bara för ens eget liv utan även för andra som man lever tillsammans med.

De 21 infoannonserna som beskriver levnadsreglerna i Vägen till lycka, sänds dagligen i flera olika media, som inkluderar allt från stadsbussar i Chicago och samoanska rugbymatcher, till centralamerikanska matställen och tv-kanaler på varje kontinent.

Ett internationellt nätverk av frivilliga och anhängare av Vägen till lycka-stiftelsen omfattar nu 135 länder. Dessutom fortsätter grupper som är engagerade i att förbättra moraliska normer att anamma detta häfte för eget bruk.

Organisationer och enskilda av så skilda slag som Honduras nationella polis, generalsekreteraren för filippinska Röda korset och Kaliforniens ordförande för kongressen om likabehandling oberoende av ras, distribuerar nu häftet med eget namn och kontaktuppgifter tryckt på det. Som ytterligare ett exempel på den omfattande användningen av det här häftet, använder nu Colombias nationella polis Vägen till lycka i utbildning av all sin personal och distribuerar häftet på bred front till colombianska medborgare.