Narconon: Räddar liv genom drogrehabilitering och förebyggande verksamhet

NARCONON: RÄDDAR LIV GENOM
DROGREHABILITERING OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Drogmissbruk över hela världen har lett till vad som obestridligen kan beskrivas som en värld som drunknar i blod och mänskligt lidande. 

För att hantera detta finns Narconon, det program för drogrehabilitering och förebyggande verksamhet som grundades 1966 och bygger på L. Ron Hubbards upptäckter.

Narconon-programmet inriktar sig inte bara på den mentala och fysiska försvagning som framkallas av drogmissbruk, utan även på anledningarna till att en person överhuvudtaget börjar ta droger.

Därför har Narconon inte bara de bästa framgångssiffrorna i världen, utan fyra gånger bättre än det internationella genomsnittet. Men nu när drogmissbruk har förstört 200 miljoner människors liv världen över, måste kampen för att utrota missbruk även omfatta förebyggande verksamhet. Av denna anledning leder de som utexaminerats från Narconon tillsammans med frivilliga ett av de mest effektiva droginformationsprogrammen i världen. Hittills har det försett mer än 18 miljoner ungdomar med fakta om drogmissbruk.

För att genomföra strategin att göra Narconon-programmet tillgängligt för ännu fler, hjälpte scientologer till med att sponsra skapandet av Narconon Arrowhead. Detta är den främsta anläggningen inom Narconons nätverk och etablerades 2001. Den ligger på 216 tunnland skogsmark vid sjön Eufaula i sydöstra Oklahoma. Förutom att vara världens största rehabiliteringshem i sitt slag, fungerar Narconon Arrowhead också som det internationella centret för utbildning av specialister på rehabilitering av drogmissbrukare. Sedan man öppnade sina dörrar har man utbildat specialister från 13 länder och 43 av USAs delstater.

I slutet av detta århundrades första decennium omfattade Narconons världsomspännande nätverk för drogrehabilitering och förebyggande verksamhet 190 centrer och grupper i 47 länder, vilket är dubbelt så många som decenniet innan.