APPLIED SCHOLASTICS: Att ge inlärningsverktyg till miljontals människor

APPLIED SCHOLASTICS:
ATT GE INLÄRNINGSVERKTYG TILL MILJONTALS MÄNNISKOR

Nästan hälften av alla vuxna amerikaner – 90 miljoner människor – är funktionella analfabeter. Åtta miljoner elever har betecknats som ”oförmögna att lära sig”, vilket man hanterar med receptbelagda preparat. Medan kostnaden för denna kris för regeringar, företag och skattebetalare uppgår till biljoner dollar, är kostnaden i mänskliga termer oöverskådliga.

L. Ron Hubbard såg bristerna i systemet redan på 1950-talet och utvecklade en faktisk teknologi för inlärning, med vilken man kan lära sig vilket ämne som helst. Dessa undervisningsframsteg kallas med ett ord ”studieteknologi” och ger elever i alla åldrar och vid varje utbildningsnivå den beståndsdel som saknas i modern utbildning – nämligen att lära sig hur man lär.

Under mer än tre decennier var införandet av studieteknologin i skolor och universitet till stor del en gräsrotsinsats som initierats av lärare, enade under Applied Scholastics. Idag utgör den kampanjen på gräsrotsnivå en världsomspännande rörelse med bas vid Applied Scholastics internationella huvudkontor och utbildningscenter. Denna anläggning på över 100 tunnland öppnades 2003 och ligger i Spanish Lake-distriktet vid St. Louis i Missouri.

Visionen att tillhandahålla en sådan emaneringspunkt från vilken man kunde göra studieteknologin allmänt tillgänglig för lärare, resulterade i 830 Applied Scholastics-grupper (mer än dubbelt så många som bildats under de föregående 30 åren). Dessutom har lärare från omkring 67 länder nu utbildats i studieteknologi, vilket inkluderar Indien, Japan, Palestina och Swaziland. Med tanke på att dessa lärare sedan undervisar kollegor och elever i samma teknologi, uppgår antalet människor som dragit nytta av studieteknologin sedan invigningen av det internationella huvudkontoret för närvarande till över 31 miljoner människor.