Studieteknologin
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Studieteknologin är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Studieteknologin
Kursöversikt

Tänk över detta ett ögonblick: Under hela din skoltid, fick du någonsin lära dig hur man studerar?

Nu för tiden avslutar folk sin skolgång utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara av ett arbete eller handskas med livet. Det är ett mycket stort problem. Det handlar inte om att man inte kan lära sig ett ämne; det som inte lärs ut är hur man lär sig saker. Det är den åtgärd som saknas i all utbildning.

L. Ron Hubbard fyllde detta gapande hål genom att tillhandahålla den första och enda teknologin för hur man studerar. Han upptäckte de lagar som inlärning baserar sig på och utvecklade metoder som fungerar och som var och en kan använda. Han kallade detta ämne för ”studieteknologi”.

Den här teknologin erbjuder en förståelse av grunderna för inlärning och tillhandahåller exakta tillvägagångssätt för att ta sig över alla fallgropar man kan hamna i under sina studier.

Studieteknologin innebär inte snabbläsning eller minnesknep. Dessa har inte visat sig öka ens förmåga att förstå vad som studeras eller öka läs- och skrivförmågan. Studieteknologin gör det möjligt att förstå det man studerar så att man sedan kan tillämpa det.

Här ingår bara en liten del av hela studieteknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard. Den här korta översikten innehåller ändå grunder som du kan använda för att studera mer effektivt. Med denna metod kan du lära dig vilket ämne som helst, och så kan även andra.