Kursöversikt: Integritet och ärlighet
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Integritet och ärlighet är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Integritet och ärlighet
Kursöversikt

Vad är det som gör att människor blir tillbakadragna och inte deltar i livet? Ett sorglöst barn växer upp till en tillbakadragen och försiktig tonåring. En framgångsrik karriärkvinna lämnar det ena förhållandet efter det andra och plågas av bristande självaktning. En pensionär ångrar de val han gjort när han ser tillbaka på sitt liv.

Det finns en orsak till alla dessa välbekanta situationer. Det är inte så att ’det bara händer’ eller att det beror på ödet. L. Ron Hubbard samlade ihop en ofantlig mängd forskningsdata som direkt riktar sig till och löser den underliggande orsaken till att man drar sig tillbaka från andra och att man förlorar sin integritet.

Han har utvecklat en exakt metod så att man kan hjälpa människor att återfå sin känsla av ärlighet och egenvärde. Människor behöver inte hindras från att engagera sig i nuet på grund av brustna drömmar och ånger över det förflutna.

Det finns en faktisk mekanism som gör att människor drar sig tillbaka från relationer, från familjer, grupper och, faktiskt, från sina drömmar.

Och sådana tillstånd kan åtgärdas. I det här häftet och den tillhörande kursen kommer du att upptäcka hur du kan hjälpa andra så att de återfår sin integritet – och sin entusiasm för livet. Det är en ny syn på ett gammalt problem och det innebär att du inte längre behöver sitta vid sidan av och hjälplöst observera andras vånda och kval. Du kommer i stället att ha verktyg i din hand som helt löser dessa svåra problem.