Motorfartyget Freewinds

MOTORFARTYGET FREEWINDS

Freewinds inledde sin tjänst som religiöst center för Scientologi-kyrkan 1988. Det 140 meter långa motorfartyget erbjöd en störningsfri miljö där församlingsmedlemmar kunde studera och uppleva de högsta nivåerna av andlig vägledning som finns inom religionen Scientologi.