Flag Land Base

FLAG LAND BASE

Ingenstans är Scientologi-religionens tillväxt mer uppenbar än vid Flag, dess andliga högkvarter i Clearwater, Florida. För att se till att det viktigaste av Scientologins religiösa centrer fortsatte att tillgodose den växande efterfrågan på dess tjänster, började det med en enda fastighet år 1975 och omfattar nu ett komplex på cirka 50 byggnader inom en åttakilometers radie, och uppgår till sammanlagt omkring tvåhundratusen kvadratmeter.