Ideal Organizations, New Churches, Official Church of Scientology: Videos, Religious Services & Communities

SCIENTOLOGIN IDAG

Den snabbast växande religionen på 2000-talet

Nya Scientologi-kyrkor
Att tillgodose den globala efterfrågan
på religionen Scientologi

För att tillgodose den globala efterfrågan på Dianetik och Scientologi öppnar vi en ny typ av Scientologi-kyrkor i större städer världen över.

År 2004 lanserades ideal org (organisation)-strategin i syfte att omvandla alla Scientologi-kyrkor till ideala Scientologi-kyrkor.

Detta var det mål L. Ron Hubbard hade gett scientologer – att en dag skapa kyrkor som förkroppsligade den policy och teknologi som han hade tillhandahållit för att hjälpa människor uppnå andlig frihet.

ta reda på mer

Kommande kyrkor

År 2004 tillkännagav Scientologi-kyrkans ecklesiastiske ledare, David Miscavige, starten på ett program för att skapa ideala Scientologi-kyrkor världen över. Dessa idealiska kyrkor utgör ett förkroppsligande av L. Ron Hubbards teknologi, avsedda att tillhandahålla Scientologins alla tjänster till sina församlingsmedlemmar och till närområdet. Hittills har över 70 nya byggnader anskaffats i befolkningscentrer världen över.

ta reda på mer

Nya avancerade organisationer vid horisonten

För att radikalt påskynda församlingsmedlemmarnas framsteg på deras andliga färd till de högsta nivåerna i Scientologi startade David Miscavige, Scientologi-religionens kyrklige ledare, ett program för att skapa avancerade organisationer på varje kontinent. Som namnet antyder öppnar dessa organisationer porten på vid gavel till de högsta andliga nivåerna. Som ytterligare ett tecken på kyrkans otroligt snabba tillväxt, fanns det de gångna fem årtiondena fyra avancerade organisationer. År 2009 var det ytterligare tre på gång, vilket fullbordar Scientologins globala bro till evigheten.

ta reda på mer

Flag Land Base

Ingenstans är Scientologi-religionens tillväxt mer uppenbar än vid Flag, dess andliga högkvarter i Clearwater, Florida. För att se till att den viktigaste av Scientologins religiösa fristäder fortsätter att tillgodose den växande efterfrågan på dess tjänster, omfattar nu vad som började med en enda fastighet år 1975 idag ett komplex på cirka 50 byggnader inom en åttakilometers radie, med en yta på sammanlagt omkring tvåhundratusen kvadratmeter.

ta reda på mer

Freewinds

Freewinds inledde sin tjänst som religiös fristad för Scientologi-kyrkan 1988. Det 140 meter långa motorfartyget erbjöd en störningsfri miljö där församlingsmedlemmar kunde studera och uppleva de högsta nivåerna av andlig vägledning som finns inom religionen Scientologi.

ta reda på mer

Att få ut Scientologi till världen

Church of Scientology Internationals nya 17 000 kvadratmeter stora disseminerings- och distributionscenter är en unik trycknings- och produktionsanläggning. Här finns tillverkning, distribution och administration allt under ett tak och det bemannas helt av kyrkans personal. Detta nya center skapar dissemineringsmaterial för mer än 10 000 Scientologi-kyrkor, missioner och anslutna grupper världen över, vilket gör det möjligt för dessa organisationer att tillgodose den stora efterfrågan på Scientologi-tjänster och -program.

ta reda på mer