HISTORIEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI
Pris 110,00 kr
Från hans äventyrliga ungdom i en strapatsrik amerikansk västern till hans långa resa igenom ett fortfarande mystiskt Asien; från hans tjugo år långa sökande efter livets innersta natur till triumfen med Dianetik och Scientologi – detta är vad L. Ron Hubbard berättar i en föreläsning... Ta reda på mer >>
SCIENTOLOGI, DESS ALLMÄNNA BAKGRUND
Pris 110,00 kr
Sedan tidernas begynnelse har människan försökt att befria själen från kroppen och på så sätt uppnå odödlighet. Mot bakgrund av detta storslagna dramat berättar L. Ron Hubbard hur Scientologi genom att utnyttja och bygga vidare på 10 000 års tänkande människor, representerar en historisk,... Ta reda på mer >>
INTRODUKTION TILL DIANETIK
Pris 110,00 kr
Den populäraste bok som någonsin publicerats om det mänskliga sinnet, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, skapade en våg av efterfrågan hos allmänheten om personlig instruktion från författaren. Denna föreläsning är L. Ron Hubbards första inspelade ord om den... Ta reda på mer >>
DYNAMIKERNA
Pris 110,00 kr
Efter att ha undersökt hela livet i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade L. Ron Hubbard den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev!Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes... Ta reda på mer >>
STUDIER OCH UTBILDNING
Pris 110,00 kr
Under sin forskning inom ämnet utbildning, upptäckte L. Ron Hubbard den avgörande underliggande förutsättning som varit helt utelämnad från alla utbildningssystem. För att vara exakt, det har aldrig funnits en utbildning i själva ämnet: att studera.... Ta reda på mer >>
SKILLNADEN MELLAN SCIENTOLOGI OCH ANDRA FILOSOFIER
Pris 110,00 kr
I denna klassiska föreläsning om sökandet efter sanning beskriver L. Ron Hubbard de centrala principer som gör Scientologi annorlunda – de principer genom vilka varje person tar itu med sitt eget personliga sökande för att upptäcka sanningen. Efterhand som individer... Ta reda på mer >>
BAKGRUNDEN TILL CLEARING
Pris 110,00 kr
Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, gav sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är... Ta reda på mer >>
MÄNNISKANS HOPP
Pris 110,00 kr
Med bevis som kunde demonstreras snarare än enbart tro, fastställde L. Ron Hubbard att det verkligen finns en odödlig själ med oändliga överlevnadskrafter – en medvetande-om-medvetande-enhet som är personen själv. I och med att vetenskapen tillhandahöll... Ta reda på mer >>
FEL SAK ATT GÖRA ÄR INGENTING
Pris 110,00 kr
I en värld som snabbt går mot ett osäkert öde, hur kan en ensam individ ha kontroll över sitt eget öde? Måste han stillatigande vänta på nästa oförutsedda slag? Eller skall han sträva efter att till vilket pris som helst och genom vilken plan som helst... Ta reda på mer >>
SPEL
Pris 110,00 kr
Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet... Ta reda på mer >>