ETT POSTULAT FRÅN EN GYLLENE TIDSÅLDER
Pris 115,00 kr
Här är den märkliga berättelsen om hur en man, den atenske statsmannen Perikles, föreställde sig en bättre framtid för mänskligheten – en framtid fri från tyranni. Och för att fullt ut kunna uppnå denna bättre framtid, har vi här L. Ron Hubbards personliga historia om hur han höll... Ta reda på mer >>
ABERRATION OCH HUR MAN HANTERAR DEN
Pris 115,00 kr
Den sviker individers ljUSA:ste förhoppningar, splittrar familjer, den skapar tumult i organisationer och kastar nationer in i kaos. Vilket elakartat frö gror i det mänskliga sinnet som inte bara hindrar individer från att ”tänka rätt” utan tvingar dem att agera på sina irrationaliteter? I... Ta reda på mer >>
ERÖVRING AV DET FYSISKA UNIVERSUM
Pris 115,00 kr
I sin strävan att finna svaren till livet och människan, upptäckte L. Ron Hubbard att alla livsformer motiveras av en enda befallning: Överlev! Men frågor kvarstod. Exakt vad är liv och hur uppnår det sina överlevnadssyften? Här avslöjar han... Ta reda på mer >>
FRIHETENS FÖRFALL
Pris 115,00 kr
Ordet ”frihet” uttrycker inte bara grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, utan många andra livsviktiga begrepp: möjlighet, val, trygghet och till och med lycka. Dess kraft gör det dock benäget att användas till dåliga syften helt motsatta dess sanna mening. Genom... Ta reda på mer >>
SKILLNADEN MELLAN SCIENTOLOGI OCH ANDRA FILOSOFIER
Pris 115,00 kr
I denna klassiska föreläsning om sökandet efter sanning beskriver L. Ron Hubbard de centrala principer som gör Scientologi annorlunda – de principer genom vilka varje person tar itu med sitt eget personliga sökande för att upptäcka sanningen. Efterhand som individer... Ta reda på mer >>
SPEL
Pris 115,00 kr
Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet... Ta reda på mer >>
HJÄLP
Pris 115,00 kr
Hjälp genomsyrar varje del av livet. Ändå inser få personer till vilken grad det avgör deras överlevnad. För villigheten att ge och få hjälp ligger till grund för alla mänskliga reaktioner och beteenden. Hur ökar man en persons självförtroende, förbättrar hans förmåga att kommunicera... Ta reda på mer >>
BAKGRUNDEN TILL CLEARING
Pris 115,00 kr
Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, gav sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är... Ta reda på mer >>
FORSKNING OCH UNDERSÖKNING, DERAS HISTORIA
Pris 115,00 kr
L. Ron Hubbard utforskar historien om människans forskning och undersökning på den mänskliga själens område. Efterhand som de mekaniska teknologierna fick övertaget kom inget parallellt fram som gjorde att religion kunde tillämpas i vardagen. Således betyder Scientologins... Ta reda på mer >>
ATT HÖJA EFFEKTIVITETEN
Pris 115,00 kr
De som åstadkommer mer med mindre ansträngning är mer villiga, mer kapabla och, faktiskt, mer effektiva. De är mer lämpade att fatta viktiga beslut. Här är ett helt nytt perspektiv på effektivitet – inte i mekanisk bemärkelse, utan vad gäller tanke, emotion och ansträngning. Här är dessutom... Ta reda på mer >>